Üç haneli özel servis numaraları


Güvenlik, kamu sağlığı, asayiş, can ve mal güvenliği ve acil durum hizmetleri gibi kamu yararının gözetildiği servis numaralarıdır.

 

Özellikleri

Kullanıcıların az sayıda rakam çevirmesi suretiyle kolay erişimlerinin gerekli olduğu değerlendirilen hizmetler için tahsis edilir.

3 rakamlı özel servis numaralarının en az 5 hat olarak tesis edilmesi koşulu aranmakta ve bu hususta bir taahhüt alınmaktadır.