Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi 2011


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 07.07.2011 tarih ve 2011/DK-007/351 sayılı Kurul Kararıyla güncellenen ve Kurum tarafından herhangi bir idari veya cezai yaptırımla karşılaşılmamasını teminen sunulan ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin serbest iradesini yansıtmayan işbu “Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans IP Seviyesinde VAE Teklifi”ne karşı her türlü talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yayımlanmıştır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2011 Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi’ne ulaşmak için tıklayınız.