Adsl Güçlendirici Nedir?


Kablosuz cihazların internete bağlanabilmesi için güçlü bir sinyale ihtiyaçları vardır.
ADSL modeminizden uzaklaştıkça kablosuz modeminizin yaydığı sinyaller zayıflar, özellikle büyük ev ve iş yerlerinde modemden
uzak noktalarda sinyal yetersiz kalır ve internete girilemez. Bu durumlarda kullanıcı ADSL güçlendirici yani kablosuz erişim noktasına (ADSL access point) ihtiyaç duyar.
ADSL erişim noktası cihazı sinyal güçlendirici görevi görür ve erişim sağlar.